a.《玉兔送福》窩形精裝金幣︰HK$22,996
b.《玉兔送福》窩形精裝銀幣︰HK$838
(售罄)


請注意︰以上產品皆不設免費送遞服務。

 

 
 

Y0922_HC

 

 Copyright © International Coins (HK) Ltd. All rights reserved.