a.

《法國史上重要貨幣 — 路易金幣》精裝紀念金銀幣優惠組合 (包含 c & d)
    HK
$6,496 HK$1,624 x 4
b. 《法國史上重要貨幣 — 路易金幣》1/2盎司精裝紀念金幣
    HK
$11,996 HK$2,999 x 4
c. 《法國史上重要貨幣 — 路易金幣》1/4盎司精裝紀念金幣
    HK
$5,996 HK$1,499 x 4
d. 《法國史上重要貨幣 — 路易金幣》22.2克精裝紀念銀幣
    HK
$638 HK$319 x 2