a.

《法國鑄鐵與玻璃世紀》精裝紀念金銀幣優惠組合(包含 b & e)
    HK$6,496
HK$1,624 x 4
b. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》22.2克彩色精裝紀念銀幣HK$698 HK$349 x 2
c. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》5盎司彩色精裝紀念銀幣
    HK$4,396
HK$1,099 x 4
d. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》1/2克精裝紀念金幣HK$698 HK$349 x 2
e. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》1/4盎司精裝紀念金幣HK$5,996 HK$1,499 x 4
f. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》1盎司精裝紀念金幣HK$23,996 HK$5,999 x 4
g. 《法國鑄鐵與玻璃世紀》5盎司精裝紀念金幣
    HK$116,800
HK$29,200 x 4